Aport stanowi „inną” transakcję niż transakcja „towarowa” w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Powyższy wniosek płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 października 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.18.2022.1.RK.

We wskazanej interpretacji wnioskodawca stał na stanowisku, że aporty niepieniężne w postaci dwóch stacji uzdatniania wody oraz ujęcie wody stanowią transakcje towarowe w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, a tym samym obowiązek dokumentacyjny w tym zakresie powstanie po przekroczeniu progu transakcyjnego wynoszącego 10 mln zł.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy. Organ wskazał bowiem, że na gruncie przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych transakcje wniesienia aportów powinny być analizowane z punku widzenia skutków prawnych, jakie powodują (np. zwiększenie aktywów, podwyższenie kapitału), a nie – jak wskazywał wnioskodawca – przez pryzmat materialny wnoszonego majątku.

Zdaniem fiskusa to, czy aport ma charakter materialny (rzecz), czy niematerialny z punku widzenia obowiązku dokumentacyjnego i informacyjnego na gruncie przepisów o cenach transferowych – jest nieistotne. Nie wpływa to w szczególności na określenie kategorii transakcji kontrolowanej. Organ wskazał, że powyższe wynika również z objaśnień wydanych do rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym w opinii fiskusa, transakcji wniesienia aportu nie można uznać za transakcję o charakterze towarowym. Charakter transakcji wniesienia aportu nie pozwala również zaliczyć jej do kategorii transakcji finansowej, czy też usługowej, stąd – w opinii organu – wniesienie aportu stanowi „inną” transakcję określoną w art. 11k ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, dla której próg dokumentacyjny wynosi 2 mln zł.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!