Odc. 11: „Nowe rozwiązania dla informatyków oraz wątpliwości związane z IP BOX”

„Polski Ład” wprowadza nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W obecnym stanie prawnym przychody z tytułu świadczenia wielu usług w branży IT, w szczególności świadczonych przez programistów, należało opodatkować stawką 15%. Od stycznia 2022 r. do przychodów z usług związanych z oprogramowaniem, a także np. z wydawaniem pakietów gier komputerowych, stawka ryczałtu zostanie obniżona do 12%. W odniesieniu do części usług niezwiązanych z oprogramowaniem, w niektórych przypadkach można skorzystać ze stawki 8,5%.

Od kilku lat programiści mogą także korzystać z tzw. ulgi IP BOX, która nadal jest popularnym rozwiązaniem. Zgodnie z tymi przepisami, do wynagrodzenia za tworzone oprogramowanie może mieć zastosowanie preferencyjna stawka opodatkowania –5% liczona od dochodu (a nie przychodu – jak przy ryczałcie). Przedsiębiorca musi określić jaka część jego dochodu jest związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej i tylko do tej części może stosować stawkę 5%.

W praktyce zdarza się, że część przedsiębiorców korzystających z IP BOX ma dochody mieszane – związane z IP oraz np. ze świadczeniem innych usług.

Warto zaznaczyć, że IP BOX można stosować, gdy korzystamy z opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatku liniowego. W związku z tym, może się okazać, że tylko część dochodów będzie opodatkowana stawką 5% a pozostała część dochodu stawką standardową (tj. 17% – 32% albo 19%, jeśli stosuje podatek liniowy).

Należy zatem porównać efektywne opodatkowanie programisty, który wybrał ryczałt ze stawką 12% od przychodów oraz programisty, który rozlicza się w ramach IP BOX i może korzystać ze stawki 5% od części dochodu (a do pozostałych dochodów stosuje stawkę standardową). Może się okazać, że efektywne opodatkowanie będzie w obu tych przypadkach porównywalne.

Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, trzeba oczywiście wziąć pod uwagę wszystkie czynniki.

Powyżej przedstawiony został jedynie przykład dotyczący szczególnego stanu faktycznego.

Wybór ryczałtu umożliwia nie tylko zastosowanie 12% stawki, ale również dużo mniej formalności związanych z obliczaniem podatku i składek na ubezpieczenie – przedsiębiorca nie odlicza kosztów oraz nie korzysta z ulg, więc nie musi prowadzić ewidencji rachunkowej dla celów IP BOX. Natomiast przy IP BOX należy m.in. prowadzić ewidencję rachunkową w taki sposób, aby można było zidentyfikować przychody i koszty związane z prawami własności intelektualnej, przechowywać faktury kosztowe,
a od 2022 r. także obliczać dochód na potrzeby składek społecznych.

Jeśli dalej nie wiesz jaka forma opodatkowania będzie najlepiej pasować do Twojego biznesu, to zapraszamy na stronę Polski Ład – Płać sprawiedliwe podatki , na której dzielimy się wiedzą o podatkach i Polskim Ładzie oraz oferujemy Pakiety Doradcze skrojone pod Twój biznes.