Odc. 3.: Czy to koniec wykupu aut po leasingu?

Kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy – wprawdzie nie ma tego sformułowania w uzasadnieniu przepisów „Polskiego Ładu” ale tak można streścić proponowane zmiany w podatkach w zakresie aut firmowych.

Proponowane zmiany zakładają bowiem odejście od dotychczasowych zasad sprzedaży samochodów wykupionych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą po zakończeniu leasingu operacyjnego.

Obecnie, samochód wykupiony po takim leasingu można sprzedać bez podatku PIT po upływie 6 miesięcy od wykupu. Czyli jeśli podatnik sprzedaje samochód za 60 000 zł po upływie 6 miesięcy od jego wykupu za np. 2 000 zł, nie odprowadza podatku.  

Proponowane zmiany przepisów ustawy o PIT , które mogą wejść w życie od 2022 r. zakładają, że jeśli podatnik wykupi samochód po leasingu operacyjnym i sprzeda go w ciągu 6 lat od wykupu, zapłaci od sprzedaży podatek PIT.  Ustawodawca zmienił zatem 6 miesięcy na 6 lat!

Jak może wyglądać opodatkowanie sprzedaży samochodu wykupionego po leasingu od 2022 r. na przykładzie?

Przychodem będzie wartość rynkowa sprzedawanego samochodu np. 60 000 zł, która będzie mogła zostać pomniejszona o minimalne koszty wykupu auta (w ramach standardów branży leasingu np. 2 000 zł). Tak ustalona baza podatkowa (58 000 zł) będzie opodatkowana albo skalą podatkową, albo podatkiem liniowym 19%, jeśli podatnik wybrał taką formę opodatkowania.

Ponadto, trzeba pamiętać, że wartość dochodu ze sprzedaży ww. samochodu może od 2022 r. zostać wliczana do podstawy wymiaru składki zdrowotnej naliczanej od dochodu z działalności gospodarczej. Wartość obciążeń publicznoprawnych może wzrosnąć o dodatkowe kilka procent. W rezultacie, jeśli przedsiębiorca, jak w przytoczonym, teoretycznym przykładzie, sprzeda samochód za 60 000 zł, to odprowadzi od  sprzedaży kilkanaście tysięcy zł do budżetu państwa.

Ponadto, jeśli już jesteśmy przy samochodach w działalności gospodarczej, zmianie ulegną również zasady dotyczące określania wartości początkowej składników majątkowych traktowanych jako środki trwałe np. samochodów kupionych za gotówkę, które były użytkowane przed wprowadzeniem ich do działalności.

Obecnie, jeśli podatnik kupił auto 3 lata przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, mógł je amortyzować, jako środek trwały, od wartości zakupu np. 60 000 zł, mimo że wartość pojazdu spadła po 3 latach do wartości 40 000 zł.

Proponowane w „Polskim Ładzie”, przepisy zakładają, że, dla celów amortyzacji środków trwałych, właściwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od  wartości uregulowanej ceny albo wartości rynkowej, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Tym samym, po zmianie przepisów, amortyzacja samochodu, jak w przykładzie,  będzie możliwa ale od wartości 40 000 zł.

Na ten moment, nie wiadomo czy zmiany proponowane przez „Polski Ład” wejdą w życie, ale już teraz z branży leasingowej  słychać głos „czy wykup auta po leasingu ma jeszcze sens”?