Odc. 9.: Najem z większym podatkiem po Polskim Ładzie!

Proponowane zmiany „Polskiego Ładu” przewidują wyłączenie najmu prywatnego z reżimu PIT i opodatkowanie go wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu pozostanie bez zmian – przychód z najmu będzie opodatkowany stawką 8,5% jeśli przychody nie przekroczą 100 000 PLN oraz 12,5%, jeśli przychód będzie większy niż 100 000 zł.

Istotny w tym jest fakt, że opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu prywatnego niesie za sobą konsekwencje w postaci braku rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Rozliczając podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściciele nieruchomości nie będą mieli możliwości pomniejszenia przychodów o koszty remontów czy inne koszty utrzymania nieruchomości.

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego – będą mogli skorzystać z opodatkowania na starych zasadach, jednak od 1 stycznia 2023 r. ryczałt będzie jedynym możliwym sposobem opodatkowania najmu prywatnego.

Co więcej, zniknie możliwość rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych jako kosztów podatkowych. Takie nieruchomości nie będą również włączane do ewidencji środków trwałych. To ważna zmiana dla przedsiębiorców wykorzystujących swoje miejsce zamieszkania do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych będzie możliwe na starych zasadach względem środków trwałych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Polecamy ten temat Państwa uwadze ze względu na fakt, że świadomy wybór formy opodatkowania najmu może w znaczący sposób wpłynąć na wysokość obciążenia fiskalnego uzyskanego dochodu.