Odc. 6.: Czy złagodzony „Estoński CIT” stanie się remedium na coraz większe obciążenia podatkowe?

System „Estońskiego CIT”, który wszedł w życie w 2021 r. okazał się w praktyce nie do wdrożenia. Naszpikowane warunkami regulacje nie spotkały się z entuzjazmem podatników, którzy odbijali się od bariery wymogów, wyłączeń i limitów ustalonych przez ustawodawcę.

Najwyraźniej rząd wyciągnął wnioski z tej sytuacji i w Projekcie „Polskiego Ładu” zaproponował „Estoński CIT 2.0” czyli aktualizację przepisów o ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych.

Dla przypomnienia – głównym założeniem „Estońskiego CIT” było ograniczenie opodatkowania spółek kapitałowych jedynie do momentu wypłaty zysku ze spółki. Oznacza to w uproszczeniu, że spółka nie musiała regulować CIT na bieżąco od wypracowywanego zysku, a podatek był płacony jedynie wtedy, gdy wspólnicy zdecydowali się wypłacić zysk.

Projekt „Polskiego Ładu”, który aktualizuje przepisy „Estońskiego CIT” znosi część limitów, które utrudniały podatnikom wybór tej metody opodatkowania i wprowadza pewne udogodnienia tj. m.in.:

  1. możliwość opodatkowania „Estońskim CIT” została otwarta na spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne – przedtem „Estoński CIT” skierowany był wyłącznie do spółek z o.o. i spółek akcyjnych;
  2. zmniejszenie stawki ryczałtu w CIT do 10% dla małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz 20% dla innych podatników;
  3. limit przychodów w roku podatkowym na poziomie 100 mln zł został zniesiony;
  4. obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych przez podatników, którzy wybrali ten, preferencyjny sposób opodatkowania został ograniczony;
  5. przepisy dotyczące tzw. korekty wstępnej, tj. zapłaty dodatkowego CIT przy przejściu na „Estoński CIT” od różnicy wyniku podatkowego i bilansowego firmy, zostały wyraźnie złagodzone. Obowiązek zapłaty tego podatku ma być odsunięty w czasie, a ułatwienie ma dotyczyć również spółek, które powstały w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Ponadto, dla podatników, którzy w systemie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych pozostaną dłużej niż 4 lata obowiązek ten całkowicie wygaśnie.

Nadal jednak podatnicy decydujący się na „Estoński CIT” muszą zatrudniać daną liczbę pracowników oraz nie mogą posiadać udziałów ani akcji w kapitale innej spółki i nie mogą sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR.

W naszej ocenie proponowane zmiany, jeśli wejdą w życie, będą bardzo korzystne dla podatników. W efekcie zmian z „Estońskiego CIT” może skorzystać większość podatników, którzy zatrudniają pracowników i inwestują środki.  Tym samym, „Estoński CIT” może stać się alternatywą dla innych form prowadzenia działalności, które wiążą się z opodatkowaniem na poziomie o wiele wyższym.