Nadszedł kwiecień, czas rozliczyć się z kryptowalut!

Nadszedł kwiecień, czas rozliczyć się z kryptowalut!

Kwiecień to czas rozliczeń z fiskusem. Kolejna grupa, która powinna złożyć deklaracje i zapłacić podatek, to osoby i spółki, które w 2021 r. sprzedali bądź nabyli kryptowaluty.

W 2019 r. sposób rozliczania się z kryptowalut został uproszczony i obecnie nie budzi już tylu wątpliwości, co jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to, że przygotowanie deklaracji jest czystą formalnością. Oto kilka podstawowych informacji o rozczynieniach.

Jaki podatek od kryptowalut?

Dochodem do opodatkowania jest zasadniczo różnica pomiędzy sumą przychodów z odpłatnego zbycia kryptowalut, a kosztami ich nabycia.

W zeznaniu trzeba zatem wykazać wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie kryptowalut oraz koszty związane ze ich zbyciem (np. prowizje) w danym roku.

Przez odpłatne zbycie rozumie się nie tylko sprzedaż (czyli wymianę na środek płatniczy) ale także m.in. wymianę kryptowaluty na towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna. Czyli zamiana jednej kryptowaluty na drugą nie stanowi przychodu do opodatkowania.

Dochód podlega opodatkowaniu stawką 19% PIT jako dochód z zysków kapitałowych.

Jeżeli zatem w 2021 r. nabywałeś kryptowaluty za kwotę wyższą niż przychody ze zbycia kryptowalut, to nie będziesz musiał zapłacić podatku za 2021 r.

Tę nadwyżkę kosztów będziesz mógł rozliczyć w przyszłości. Obniżą one przychód z kryptowalut w kolejnym roku.

Transakcje kryptowalutowe należy wykazać w deklaracji PIT-38. Termin na sporządzenie zeznania i zapłatę podatku w tym roku upływa 2 maja 2022 r.

Czy można rozliczyć kryptowaluty razem z innymi dochodami?

Nie, dochodów z odpłatnego zbycia kryptowalut zasadniczo nie można łączyć z innymi dochodami. Czyli strata z działalności gospodarczej albo ze sprzedaży nieruchomości nie pomniejszy nam dochodu z kryptowalut.

Danina solidarnościowa a kryptowaluty?

Dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie wliczał się również do podstawy opodatkowania tzw. daniną solidarnościową (dodatkowe opodatkowanie 4% od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł).

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozliczenia kryptowalut, napisz do nas!

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!