Czy po przekształceniu w spółkę z o.o. można stosować 9% stawkę CIT?

Niestety nie można, ale tylko na początku.

W przypadku bowiem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., spółka nie będzie mogła stosować 9% CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęła działalność oraz w kolejnym roku. Do tego czasu powinna stosować stawkę 19% CIT. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność przekształci w spółkę z o.o. w trakcie 2022 r., to będzie mógł skorzystać z 9% CIT najwcześniej w 2024 r. Żeby tak było, spółka musi spełnić dodatkowe warunki, m.in. zakończyć swój pierwszy rok obrotowy wraz z końcem 2022 r., osiągać przychody poniżej 2 mln euro i mieć status małego podatnika.

Do stosowania stawki 9% CIT zasadniczo uprawnione są spółki, które:

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności), jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro,
  • mają status małego podatnika (tj. wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro), jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

Stawka 9% CIT ma zastosowanie wyłącznie do przychodów (dochodów) z tzw. działalności operacyjnej. Przychody z zysków kapitałowych (np. z dywidendy czy inne przychody z udziałów czy akcji) podlegają opodatkowaniu stawką 19% CIT.

Aport

Alternatywą do przekształcenia może być przeniesienie dotychczasowej działalności na nowoutworzoną spółkę z o.o. w formie aport przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części bądź składników majątku tego przedsiębiorstwa. W tej sytuacji spółka z o.o. również nie będzie mogła skorzystać z obniżonej 9% stawki CIT, tj. w roku podatkowym, w którym sp. z o.o. została utworzona, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, ale tylko jeśli wartość wkładu przekroczy łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro. Jeżeli wartość wnoszonego przedsiębiorstwa, jego składników czy zorganizowanej części będzie niższa, to spółka z o.o. będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej 9% stawki CIT od początku.

CIT estoński

Innym rozwiązaniem dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest tzw. CIT estoński. Rozwiązanie to umożliwia brak zapłaty podatku od dochodu osiąganego przez spółkę i – pod pewnymi warunkami – opodatkowanie wyłącznie środków wypłacanych ze spółki do udziałowca. CIT estoński może pozwolić na osiągnięcie łącznej efektywnej stawki opodatkowania na poziomie nawet ok. 20% przychodów generowanych przez spółkę. Co istotne, z CIT estońskiego można korzystać od razu po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Pamiętajmy jednak, że przy zmianie formy prowadzenia działalności zawsze warto skontaktować się z profesjonalistami. Nawet z pozoru prosta czynność może generować obowiązki podatkowe, o których istnieniu możemy nie zdawać sobie sprawy.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!