Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu PCC?

Jak już kilkakrotnie wskazywaliśmy w naszych wcześniejszych wpisach, podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o PCC, jest to m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego czy umowy spółki.

Mimo zamkniętego katalogu wskazanego w ustawie o PCC podatnicy niejednokrotnie występują z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, że dana czynność nie podlega opodatkowaniu PCC.

Czy więc wypłata dywidendy w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu PCC?

W interpretacji indywidualnych z 10 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.74.2022.1.MZ organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że aby czynność prawna podlegała opodatkowaniu PCC to musi mieścić się w katalogu ustawowym, przy czym nie jest ważna nazwa tej czynności, a jej istota.

Według przepisów Kodeksu spółek handlowych jednym z podstawowych uprawnień wspólnika spółki jest prawo do zysku. Wypłata dywidendy stanowi więc realizację uprawnień właścicielskich i może następować także w formie niepieniężnej.

W ustawie o PCC, wśród czynności podlegających opodatkowaniu PCC, nie wymieniono wypłaty dywidendy (zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej).

Z powyższego wynika więc, że wypłata dywidendy pieniężnej nie podlega opodatkowaniu PCC, gdyż stanowi przejaw wykonywania uprawnień właścicielskich wobec spółki, a jej źródłem nie jest czynność cywilnoprawna. Zatem, nie ma również podstaw do tego, by różnicować na gruncie PCC skutki przekazania dywidendy w zależności od formy, w jakiej to nastąpi (pieniężnej czy niepieniężnej).

Tym samym organ zgodził się z wnioskodawcą, że przekazanie dywidendy rzeczowej w formie przeniesienia i wydania udziałów jednej spółki drugiej spółce nie podlega opodatkowaniu PCC.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!