Jak sprzedać udziały w spółce bez podatku? Nowe rozwiązania Polskiego Ładu

W zeszłym tygodniu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pierwszą interpretację dotyczącą opodatkowania spółek holdingowych. Przypomnijmy, spółka holdingowa to zupełnie nowe rozwiązanie w prawie podatkowym wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Przepisy o spółce holdingowej umożliwiają – uzyskanie całkowitego zwolnienia z podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziałów oraz częściowego zwolnienia z opodatkowania dywidendy. Nowe regulacje od początku były oceniane raczej pozytywnie, ale pojawiały się także wątpliwości interpretacyjne co do szczegółowych warunków zastosowania zwolnień. Jednym z warunków uznania za spółkę holdingową, jest bezpośrednie posiadanie co najmniej 10% udziałów spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.

Jakie wątpliwości miał wnioskodawca?

Jeden z podatników chciał potwierdzić w drodze indywidualnej interpretacji, czy może skorzystać ze zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia części udziałów spółki z o.o., jeżeli na dzień tej transakcji nie upłynął jeszcze pełny rok posiadania udziałów. Podatnik po sprzedaży chciał zachować minimum 10% udziałów w tej spółce z o.o.,. Twierdził zatem, że warunek jednego roku posiadania udziałów będzie spełniony, ale już po osiągnieciu dochodu ze sprzedaży. Zdaniem Wnioskodawcy mógłby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla spółek holdingowych, bo z przepisów i uzasadnienia nie wynika wprost, że warunki muszą być spełnione na moment odpłatnego zbycia udziałów.

Co wynika z interpretacji?

Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest uznanie za spółkę holdingowej już w dniu uzyskania dochodu. A zgodnie z przepisami, za spółkę holdingową może być uznany m.in. podmiot, który posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej statusu spółki holdingowej nie można zatem uzyskać z mocą wsteczną, czyli „na przeszłość”. Gdyby ustawodawca dopuszczał takie rozwiązanie, to umieściłby je wprost w nowych przepisach – tak, jak uczynił to w przepisach dotyczących innego zwolnienia dywidendowego, które jest przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, spółka holdingowa to bardzo ciekawe rozwiązanie, które może pozwolić na obniżenie obciążeń podatkowych. Niemniej jednak, przed zastosowaniem zwolnienia z podatku dochodowego warto przeanalizować wszystkie warunki przewidziane w przepisach i upewnić się, że zwolnienie nie zostanie w przyszłości zakwestionowane.

Interpretacja z dnia 26 kwietnia 2022 r. (sygnatura 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD)

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!