Kolejna negatywna interpretacja w zakresie darowizny na rzecz najbliższej rodziny

28 października 2022 r. została wydana kolejna negatywna interpretacja (nr 0111-KDIB2-3.4015.140.2022.1.AD) dotycząca braku zwolnienia z opodatkowania darowizny na rzecz najbliższej rodziny.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę pieniężną na mieszkanie.  Na tę sposobność została sporządzona umowa darowizny, w której zastrzeżono, że do czasu sporządzenia aktu notarialnego środki pieniężne pozostaną na rachunku bankowym matki, a następnie zostaną przekazane na konto sprzedającego.

Fiskus uznał, że w tym wypadku darowizna nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, gdyż nie zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania tego zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w celu skorzystania z ww. zwolnienia:

  • osoba otrzymująca darowiznę musi należeć do zerowej grupy podatkowej, w której znajdują się małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, pasierbica, ojczym i macocha;
  • pieniądze muszą zostać przekazane w ściśle określony sposób, tj. na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo przekazem pocztowym;
  • w ciągu sześciu miesięcy trzeba złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu SD-Z2.

Tym samym fiskus wskazał, że skoro w przedmiotowej sprawie darowizna została wpłacona na konto osoby sprzedającej, a nie na rachunek bankowy obdarowanego – zwolnienie z opodatkowania nie znajdzie zastosowania.

Podkreślić natomiast należy, że stanowisko zaprezentowane przez fiskusa (po raz kolejny) jest odmienne od stanowiska zawartego w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 lutego 2012 r. (nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41), w której wskazano, że zwolnienie z podatku od darowizn znajduje zastosowanie także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy.

Śledź naszego bloga #ohmytax!