Kolejny korzystny wyrok dla youtuberów dotyczący kosztów uzyskania przychodów!

Jak powszechnie wiadomo, głównym źródłem przychodów twórców na YouTube są reklamy.

Tak też było w przypadku jednego z polskich youtuberów, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, że wydatki, które ponosi w związku z produkcją filmów publikowanych na YouTube, tj. koszty oprogramowania służącego do montażu filmów i produkcji filmowej, sprzętu służącego do nagrań, zakupu biletów wstępu i lotniczych, zakwaterowania czy wynajęcia auta itd. stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazywał sam youtuber, nie osiągnąłby jakichkolwiek przychodów z reklam, gdyby nie tworzone przez niego filmy zamieszczane na platformie YouTube. Wysokość jego przychodu uzależniona jest bowiem od liczby wyświetleń filmów – im większa liczba wyświetleń tym większy jest zasięg reklam związanych z filmem.

Ze stanowiskiem youtubera nie zgodził się jednak fiskus. Wskazał on, że youtuber uzyskuje przychód z tytułu reklam, a nie z tytułu wyświetlania jego filmów na kanale YouTube. Tym samym wydatki związane z tworzeniem filmów na platformie YouTube nie mogą stanowić dla niego kosztów uzyskania przychodów, gdyż brak jest związku przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami.

Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 6 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I SA/Po 1049/21).

Sąd w wyroku wskazał, że aby youtuber osiągnął przychód z reklam to najpierw musi on stworzyć film, a następnie zamieścić go na platformie YouTube. Tym samym ponoszone przez youtubera wydatki pomimo, że są bezpośrednio związane z tworzeniem filmów (które samoistnie nie stanowią źródła przychodów), to jednak ich tworzenie pozwala na osiąganie przychodów z reklam. W konsekwencji – w opinii Sądu – pomiędzy opisanymi przez youtubera wydatkami a przychodem z tytułu reklam istnieje związek przyczynowo-skutkowy pozwalający zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!