Kredyt we franku: wygrana z bankiem to happy end dla kredytobiorcy ale czy bez podatku…?

Unieważnienie umowy kredytu zaciągniętego we frankach skutkuje uznaniem, że umowa taka nie istniała od samego początku (tj. od momentu jej zawarcia). W rezultacie strony umowy (bank i kredytobiorca) powinny zwrócić dotychczasowe świadczenia…

Wszystko wydaje się klarowne, ale jak podkreślają sądy… pozostaje jeszcze temat podatków… I o co tu chodzi?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, przepisów podatkowych nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Tym samym, jeżeli umowa kredytowa zostanie uznana za sprzeczną z prawem, to jest nieważna i jako taka nie może wywoływać skutków prawnych. Na tę argumentację powołał się jeden z kredytobiorców i uzyskał pozytywne stanowisko fiskusa. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał na wniosek podatnika interpretację podatkową, w której stwierdził, że w przypadku uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu i zasądzenia zwrotu kwoty głównej, po stronie kredytobiorcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w PIT (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2018.2020.7.S.LS). Należy jednak podkreślić, że stanowisko organu początkowo było negatywne, a finalna interpretacja wydana została dopiero po zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Czy to koniec? Nie – gdyż pozostaje kwestia ekwiwalentności zwróconych wzajemnie świadczeń. Zdaniem doradców podatkowych,  za brakiem opodatkowania po stronie frankowicza przemawia fakt, że skoro umowa była nieważna od początku, a kredytobiorca otrzymuje tylko środki, które wcześniej sam zapłacił, a tym samym, jeśli jego majątek nie zwiększa się (nie ma realnego przysporzenia), to nie powinno dojść do opodatkowania PIT.

Jak zatem frankowicz powinien zabezpieczyć swoje interesy?

Przywołana interpretacja podatkowa  – korzystna dla frankowiczów  – zapadła w indywidulanej sprawie i chroni kredytobiorcę, na rzecz którego została wydana.

W rezultacie, rekomendowanym jest aby frankowicz, który chce zabezpieczyć swoje interesy z fiskusem, po wygranej z bankiem:

  1. Dokonał analizy podatkowej swojej sprawy;
  2. Wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej – w jego indywidulanej sprawie.

Jaki walor ochronny ma uzyskanie własnej interpretacji podatkowej?

Indywidualna, pozytywna interpretacja podatkowa chroni przed przekwalifikowaniem konsekwencji podatkowych przez organy podatkowe w postępowaniu podatkowym czy kontroli skarbowej, a co za tym idzie, przed nałożeniem podatku i sankcji karnych skarbowych. Warto zatem o nią wystąpić i czuć się bezpiecznie.

#frankowicze