Kto zapłaci dodatkowy podatek, czyli tzw. daninę solidarnościową?

Danina solidarnościowa to w istocie dodatkowy podatek dla najlepiej zarabiających osób w Polsce. Instytucja ta funkcjonuje w prawie podatkowym już od 2019 r., jednak jej rozliczenie nadal przysparza podatnikom wiele trudności. Okazuje się, że nie każdy rodzaj przychodów powoduje obowiązek zapłaty. Otwiera to pewne możliwości dla podatników.

Podatek od najbogatszych – kto zapłaci?

Daninę solidarnościową płacą osoby fizyczne, których suma dochodów przekracza w danym roku 1 mln zł. Stawka daniny wynosi 4%. Co ważne, podatek jest liczony od nadwyżki ponad 1 milion złotych.

Od jakich dochodów trzeba zapłacić?

Daniną solidarnościową są objęte dochody  osób fizycznych osiągane z tytułu:

  • działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali oraz podatkiem liniowym 19%);
  • umowy o pracę;
  • umowy zlecenia (w tym np. kontraktu menedżerskiego);
  • odpłatnego zbycia udziałów i akcji (w tym akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego);
  • sprzedaży kryptowalut;
  • dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej.

A kogo nie obejmuje obowiązek?

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się natomiast m.in. przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem albo kartą podatkową. 

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się także m.in. dochodów ze sprzedaży nieruchomości (dokonywanej poza działalnością gospodarczą).

Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych (np. spółki z o.o.) również nie są uwzględniane. Daniny solidarnościowej nie zapłacą więc także udziałowcy spółek, które wybrały estoński CIT jako formę opodatkowania.

Jak rozliczyć daninę?

Daninę solidarnościową należy rozliczyć na deklaracji DSF-1. Deklarację trzeba złożyć do 2 maja 2022 r. i w tym samym terminie zapłacić daninę.

Pamiętać należy, że przy wyliczaniu daniny, podstawę jej obliczenia (tj. nadwyżkę dochodu ponad 1 mln zł) pomniejsza się o kwoty zapłaconych składek ZUS oraz określone płatności w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych wskazane w ustawie o PIT.

W razie wątpliwości przy sporządzaniu deklaracji DSF-1 bądź obliczaniu daniny – zapraszamy do kontaktu!

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!