Leki, artykuły higieniczne i spożywcze dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy

20 października 2022 r. została wydana korzystna interpretacja podatkowa (nr 0111-KDIB1-3.4010.572.2022.1.IM) dotycząca możliwości zaliczania wydatków na leki, artykuły higieniczne i spożywcze dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spóła, która prowadzi działalność w zakresie usług badawczo-rozwojowych w branży medycznej polegających na opracowaniu know-how produkcyjnego w zakresie produktów medycznych oraz preparatów do dezynfekcji. W stanie faktycznym spółka wskazała, że nabywa ona dla swoich pracowników podstawowe produkty spożywcze, takie jak woda, mleko, kawa, herbata, cukier, których nabycie wynika z przepisów prawa. Dodatkowo spółka zapewnia swoim pracownikom dostęp do:

  • artykułów spożywczych, w szczególności owoców, warzyw, pieczywa, konserw i innych przetworzonych produktów, sera, wędlina, dżemów, słodyczy, soków;
  • leków w szczególności wody utlenionej/spirytusu salicylowego, środków na oparzenia, leków przeciwbólowych i rozkurczowych, aspiryny;
  • artykułów higienicznych, w szczególności mydła, chusteczek higienicznych, żeli do dezynfekcji, szamponów, dezodorantów, środków higieny dla kobiet (tampony, podpaski).

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że zapewnienie dostępu pracownikom do artykułów spożywczych z przeznaczeniem do spożycia ich przez pracowników w trakcie pracy, ma oczywisty związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę i osiąganymi przez niego przychodami. Podobnie jest z nabyciem i udostępnieniem w miejscu pracy leków i artykułów higienicznych. Zakup i udostępnienie artykułów spożywczych, leków i artykułów higienicznych dla pracowników przyczynia się do poprawy atmosfery między pracownikami i nawiązania między nimi lepszej współpracy, a także wpływa pozytywnie na wzmocnienie identyfikacji pracowników z wnioskodawcę jako miejscem pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy i ogranicza rotację pracowników oraz związane z tym koszty rekrutacji nowych pracowników.

Organ podatkowy przyznał również rację wnioskodawcy, że udostępnianie artykułów spożywczych, leków i artykułów higienicznych to również wyraz dbałości o pracowników, ich zdrowie, samopoczucie i kondycję fizyczną, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ich motywacji oraz efektywności pracy i w efekcie nie pozostaje bez wpływu na uzyskiwane przez wnioskodawcę przychody.

Tym samym organ podatkowy stwierdził, że wydatki na zakup ww. produktów, udostępnianych pracownikom podczas ich pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wnioskodawcy.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!