Czy mechanizm odliczenia podatku w estońskim CIT ma zastosowanie również do zaliczek na poczet dywidendy?

W związku ze zniesieniem limitu przychodów i rozszerzeniem katalogu podmiotów mogących skorzystać z estońskiego CIT, w 2022 roku bardzo wiele spółek wybrało właśnie tę formę opodatkowania. Jednakże nieprecyzyjnie sformułowane przepisy oraz brak wypracowanej praktyki interpretacyjnej nadal powodują liczne problemy wśród podatników. Tym samym wciąż istnieją pewne wątpliwości co do tego, jaki kształt przybierze podatkowa rzeczywistość podmiotów funkcjonujących w reżimie estońskiego CIT.

Ostatnimi czasy spore zamieszanie powstało m.in. wokół możliwość odliczenia od podatku wspólnika części podatku należnego od spółki w przypadku wypłat zaliczek na poczet zysku.

Już na początku tego roku w tej kwestii wypowiedział się fiskus w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2022 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ). Organ wskazał, że odliczenie stosowane jest wyłącznie do dywidendy wypłaconej z zysków opodatkowanych ryczałtem, co oznacza że nie ma zastosowania do zaliczkowej wypłaty dywidendy. Interpretacja wywołała spore zamieszanie, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że organ odwoływał się w niej do przepisów obowiązujących jeszcze w 2021 r., w których to mechanizm odliczenia odnosił się wprost do „przychodów uzyskiwanych z dywidend”. Obecnie przepisy w tym zakresie uległy zmianie i w brzmieniu obowiązującym począwszy od 2022 r. mechanizm odliczenia odnosi się do „przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków”.

Dlatego też w wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej (z 2 czerwca 2022 r.; nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR) fiskus potwierdził, że mechanizm odliczenia w estońskim CIT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. – dotyczy każdej wypłaty podzielonego zysku, a więc również zaliczek na poczet dywidendy. Organ powołał się m.in. na objaśnienia podatkowe „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” z 23 grudnia 2021 r., w których wskazano, że dla celów estońskiego CIT wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku.

Niemniej jednak, mając na uwadze fakt, że przepisy dotyczące estońskiego CIT obowiązują od niedawna, podatnicy na bieżąco powinni śledzić stanowiska prezentowane przez fiskusa, a w razie wątpliwości – występować z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych.  

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w powyższym zakresie – zapraszamy do kontaktu!

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!