Myślisz o przeprowadzce za granicę? Możesz zapłacić podatek w Polsce

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zabezpieczeniem swoich interesów i przeniesieniem działalności poza granicę Polski. Do tej pory największą popularnością w wyszukiwarkach internetowych cieszyły się: Czechy – z uwagi na bliskie sąsiedztwo i opinię bardziej państwa przyjaznego przedsiębiorcom, a także Estonia, czy nawet Cypr – ze względu na informacje o niskich podatkach, jakie pojawiają się w ogólnodostępnych serwisach internetowych. Mimo początkowego entuzjazmu wynikającego z ogólnych informacji, wielu przedsiębiorców nie zdecydowało się na przeniesienie działalności po rozmowie z doradcą podatkowym.

Najnowsza sytuacja w naszej części Europy na nowo skłoniła Polaków do poszukiwania nowego miejsca na swój biznes, tym bardziej państwach położonych nieco bardziej na zachód. Kwestie, które należy rozważyć w związku z przeniesieniem działalności pozostały jednak takie same. Chodzi przede wszystkim o rozliczenia podatkowe po otwarciu biznesu w innym państwie, w tym także konieczność zapłaty podatku od wyjścia z Polski.

Jak rozliczać działalność prowadzoną za granicą?

Większość przedsiębiorców ma już świadomość, że samo zamknięcie jednoosobowej działalności w Polsce i zarejestrowanie się za granicą nie spowoduje, że dochody przestaną podlegać opodatkowaniu w Polsce.  Zasadniczo jeśli podatnik przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku, lub posiada tutaj centrum swoich interesów osobistych (np. powiązania rodzinne i towarzyskie) lub gospodarczych (np. miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, majątek nieruchomy i ruchomy, konta bankowe), to będzie uznany za polskiego rezydenta. Polski fiskus będzie zainteresowany dochodami takiego podatnika, nawet jeżeli będzie je osiągał z działalności wykonywanej za granicą.

Dopóki przedsiębiorca pozostaje polskim rezydentem podatkowym, to jego działalność może być opodatkowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podwójnej zapłaty oczywiście można uniknąć, ale wymaga zgromadzenia dodatkowej dokumentacji.

Jak przestać być polskim rezydentem podatkowym?

Samo przebywanie za granicą przez większość czasu, lub nawet zakup nieruchomości może nie być wystarczające. Zmiana rezydencji będzie zależała od indywidualnej sytuacji danej osoby, np. rodzaju prowadzonej działalności, sytuacji rodzinnej, życia towarzyskiego itp. Żeby zmienić rezydencje podatkową w Polsce, podatnik powinien przenieść ośrodek interesów życiowych, czyli np. przeprowadzić się z partnerem i dziećmi, posłać dzieci do szkoły za granicą, sprzedać lub wynająć polskie mieszkanie, zamknąć konto bankowe, ograniczyć swoją aktywność w Polsce, itp.

Dla pewności, że doszło do zmiany rezydencji, podatnik może spróbować uzyskać tzw. certyfikat rezydencji, wydawany przez lokalny urząd za granicą. Żeby uniknąć wątpliwości co do momentu zmiany rezydencji, podatnik może także wystąpić o interpretację indywidualną do polskich organów podatkowych. Taki certyfikat i interpretacja pozwolą podatnikowi wykazać, że powinien podlegać opodatkowaniu tylko za granicą. Zmiana rezydencji powoduje, że zasadniczo podatnik nie będzie się już rozliczał z podatków w Polsce, o ile nie prowadzi tu działalności i nie uzyskuje innych dochodów.

Podatek od wyprowadzki?

Zmiana rezydencji może się jednak wiązać z obowiązkiem zapłaty dodatkowego podatku, tzw. exit tax. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od kilku lat, zmiana rezydencji lub nawet samo przeniesienie składnika majątku przez polskiego podatnika, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów  jego zbycia, może podlegać opodatkowaniu. Podatek do zapłaty może wynosić nawet 19%  wartości rynkowej majątku związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, a także m.in. posiadanych przez podatnika udziałów i akcji w spółkach, czy papierów wartościowych. Obowiązek opodatkowania powstanie zatem mimo, że podatnik nie sprzedaje swojego majątku ani posiadanych udziałów. Przepisy te stosuje się co prawda, tylko jeśli łączna wartość rynkowa tych składników majątku składników majątku przekracza 4 mln zł, możliwe jest obniżenie przychodu o poniesione koszty i rozłożenie podatku na raty, ale mimo to wydaje się, że dla wielu podatników obciążenia podatkowe będą istotne.

O obowiązkach podatkowych związanych z przeniesieniem za granicę spółki napiszemy w kolejnych wpisach.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!