Odc. 24: „Biznes a Polski Ład”: Kiedy i dlaczego nie warto przekształcać jednoosobowej działalność gospodarczej w spółkę z o.o.?

Dynamiczne zmiany w prawie podatkowym powodują, że wielu przedsiębiorców szuka sposobu na zmniejszenie kosztów działalności. Zmiany jakie wprowadzono w wyniku tzw. Polskiego Ładu, spowodowały że coraz więcej osób decyduje się na przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o., mając nadzieję na przynajmniej częściową poprawę sytuacji finansowej. Poza wieloma zaletami takiego rozwiązania, o których pisaliśmy we wcześniejszym artykule, istnieje także druga strona medalu.

W tym artykule przyjrzymy się kwestiom, które mogą zniechęcić przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.

  1. Sformalizowana procedura i koszty założenia sp. z o.o.

Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami, co jest spowodowane m.in. koniecznością przejścia na pełną księgowość czy obowiązkiem wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Nie można też pominąć kosztów samego przekształcenia – sporządzenie planu przekształcenia czy zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga bowiem formy aktu notarialnego. Ponadto każda zmiana umowy spółki również musi się odbyć w formie aktu notarialnego. Spółkę należy także zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wpis spółki do KRS, jak również późniejsze zmiany wpisów w KRS, także podlegają opłatom.

Dodatkowo należy pamiętać o otwarciu firmowego rachunku bankowego, rejestracji spółki z o.o.  jako podatnika VAT/VAT-EU czy też zgłoszenia jako płatnika składek ZUS.

  1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu w spółce z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność m.in.:

  • wobec spółki – za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki;
  • wobec osób trzecich – solidarnie ze spółką, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna ;
  • za zaległości podatkowe – solidarnie całym swoim majątkiem ze spółką, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna;
  • za niezapłacone w terminie przez spółkę składki ZUS – solidarnie całym swoim majątkiem ze spółką, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.
  1. Podwójne opodatkowanie dochodów

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. wiąże się z tzw. podwójnym opodatkowaniem dochodów, tj. raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników. W tym wypadku bowiem  podatek płacony jest najpierw przez spółkę od wypracowanego przez nią zysku (wg. stawki 9% bądź 19% CIT, w zależności od przychodów), a następnie od dywidendy wypłacanej wspólnikom, którzy muszą zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu (wg. stawki 19% CIT bądź 19% PIT). Istnieją oczywiście inne formy dystrybucji środków ze spółki, które wymagają osobnych rozliczeń.

  1. Coroczne sprawozdania finansowe

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się też z obowiązkiem corocznego przekazywania sprawozdań finansowych do KRS. Za niezłożenie sprawozdania w ustawowym terminie spółce bądź osobom odpowiedzialnym za kierowanie spółką może grozić m.in. kara finansowa, postępowanie przymuszające, a nawet rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z KRS.

  1. Zakończenie działalności

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że zakończenie działalności i likwidacja spółki z o.o. może wiązać się z ryzykiem zapłaty dodatkowego podatku przez spółkę. Jeżeli rzeczy i prawa, których właścicielem jest spółka, nie zostaną zbyte przed jej likwidacją, to wydanie majątku polikwidacyjnego może podlegać opodatkowaniu.

Podsumowanie

Pomimo opisanych „wad”, spółka z o.o. nadal uznawana jest za najczęściej wybieraną alternatywę do prowadzenia biznesu w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednakże zanim zdecydujesz się na przekształcenie swojej działalności w spółkę z o.o. powinieneś dokładnie przeanalizować swoją sytuację ekonomiczną oraz zastanowić się nad celem takiego przekształcenia. Może się bowiem okazać, że taki krok zamiast pomóc w rozwoju biznesu, jedynie skomplikuje funkcjonowanie Twojej firmy.

Jeżeli więc prowadzisz działalność na małą skalę, a Twoja działalność nie wymaga dużego kapitału i finansowania, spółka z o.o. może nie być dla Ciebie odpowiednią formą prowadzenia działalności.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!