Odc. 5.: Uwaga na neutralność podatkową restrukturyzacji od 2022!

Projekt „Polskiego Ładu” wprowadza szereg zmian dotyczących opodatkowania restrukturyzacji, które mają na celu uszczelnienie systemu i ograniczenie jeszcze bardziej neutralności podatkowej takich procesów. Kto najbardziej może ucierpieć? Grupy kapitałowe, które już mają za sobą połączenia, podziały, wymiany udziałów czy aporty przedsiębiorstw.

O co – w uproszczeniu – chodzi w projektowanych zmianach?

Wymiana udziałów

Rząd w projekcie „Polskiego Ładu” proponuje wprowadzić dodatkowe 2 warunki, które muszą być spełnione, aby wymiana udziałów była podatkowo neutralna tj.:

  • wnoszone przez wspólnika akcje/udziały w spółce X do spółki Y, która je nabywa w ramach wymiany udziałów, nie mogą zostać nabyte historycznie przez wspólnika w wyniku innej wymiany udziałów, połączenia czy podziału;
  • wartość nabywanych przez wspólnika udziałów lub akcji przyjęta dla celów podatkowych w spółce Y nie może być wyższa niż wartość zbywanych przez tego wspólnika udziałów akcji w spółce X, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Co to w praktyce może to oznaczać?

  • neutralność podatkową tylko dla pierwszej wymiany udziałów. Kolejne – nawet jeśli biznesowo konieczne – z podatkiem;
  • brak podwyższonej bazy kosztowej na sprzedaży przez wspólnika udziałów w spółce Y, do której w ramach wymiany udziałów zostały wniesione udziały w spółce X. Czyli – jak się wydawać może – kompletna zmiana zasad co do rozliczania takich transakcji?

Aport przedsiębiorstwa

Kolejną z proponowanych zmian jest ograniczenie neutralności podatkowej aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

Oczywiście, w dalszym ciągu będzie obowiązywać zwolnienie, jednak pod warunkiem, że spółka otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zgodnie z wartością księgową podmiotu, który wnosi wkład.

Proponowane przepisy mają na celu ograniczenie praktyki rozpoznawania składników przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonych w aporcie po cenie wyższej niż ich wartość księgowa.

Łączenie i podział spółek

Projektowane zmiany wprowadzają również nowe zasady dotyczące operacji podziału i połączenia spółek. Rząd planuje, między innymi, zrezygnować z przesunięcia momentu opodatkowania wspólnika spółki (osoby fizycznej) uczestniczącej w podziale / połączeniu do momentu sprzedaży udziałów w takiej spółce, jak to ma miejsce obecnie.

Co istotne, rozważane jest wprowadzenie dodatkowych warunków dla zachowania neutralności połączenia / podziału, adekwatnych do tych jakie zostały wskazane przy wymianie udziałów.

Z uwagi na powyższe zmiany, proces reorganizacji spółek będzie jeszcze bardziej skomplikowany. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2022 r., dlatego te zmiany będą szczególnie ważne dla grup, które są w trakcie lub planują w najbliższym czasie restrukturyzację.