Odwołanie stanu epidemii – co się zmieni w podatkach dla przedsiębiorców?

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ma zostać odwołany. W jego miejsce, od 16 maja ma zostać ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Wczoraj na stronach rządowych pojawiły się już stosowne projekty rozporządzeń.

Przypomnijmy, że od marca 2020 r. do prawa podatkowego zostały wprowadzane różnego rodzaju preferencje i dodatkowe ulgi związane z panującą epidemią COVID-19. Część z tych korzystnych przepisów przestanie obowiązywać w związku z odwołaniem stanu epidemii, a część dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych z perspektywy podatkowej –  zmian wynikających z odwołania stanu epidemii, które mogą wpłynąć na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców i obowiązki sprawozdawcze.

  1. Ulga B+R i IP BOX

W związku ze stanem epidemii, dla podatników korzystających z ulgi B+R lub ulgi IP BOX, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość naliczania ulg już w trakcie roku i pomniejszania zaliczek na podatki dochodowe.

Pomniejszanie zaliczek w trakcie roku będzie możliwe: dla podatników CIT do końca maja 2022 r., a dla podatników PIT do końca grudnia 2022 r.

  1. Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Z kolei zarówno na gruncie przepisów ustawy o CIT, jak i PIT, zwolnienie z podatku minimalnego obowiązuje od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany. W związku z zapowiadanym zniesieniem stanu epidemii, zwolnienie z podatku minimalnego ma obowiązywać tylko do końca maja 2022 r.

  1. Jednorazowa amortyzacja niektórych środków trwałych

Również z końcem maja 2022 r. wygaśnie prawo do dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczki, respiratory, środki odkażające, odzież ochronna itp.).

  1. Przepisy o złych długach

Natomiast tylko do końca 2022 r. możliwe będzie niestosowanie się do przepisów o tzw. złych długach. Przypomnijmy, że podatnicy CIT i PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz zanotowali znaczny spadek przychodów, zasadniczo mogli nie stosować ograniczeń wynikających z tych regulacji.

  1. Odliczanie darowizn przekazywanych na cele związane z COVID-19

Z końcem maja 2022 r. ma także wygasnąć prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia od dochodu darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 do wybranych instytucji i organizacji pozarządowych. Uprawnienie to dotyczy darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

  1. Certyfikaty rezydencji

Zgodnie z przepisami tarczy antywirusowej, w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu płatnik może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Płatnik może również uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Mając na uwadze fakt, że stan epidemii został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego, ww. preferencje dotyczące certyfikatów rezydencji powinny nadal obowiązywać.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!