Otwierasz spółkę z o.o.? Poznaj zasady opodatkowania

W naszych wcześniejszych wpisach dotyczących przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. pisaliśmy o plusach i minusach takiego rozwiązania. Dziś przybliżymy kwestię dotyczącą podatków w spółce z o.o.

CIT – podatek dochodowy na poziomie spółki

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku CIT. Co do zasady zysk spółki z o.o. podlega opodatkowaniu stawką 19% CIT. W pewnych warunkach spółka może zastosować preferencyjną stawkę 9% CIT, ale tylko do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

PIT – dodatkowe opodatkowanie na poziomie wspólnika

Dywidenda wypłacona z zysku netto spółki z o.o. podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników (wg. stawki 19% CIT bądź 19% PIT). W praktyce mamy więc do czynienia z tzw. „podwójnym opodatkowaniem” – raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników.

Spółka z o.o. płatnikiem PIT

Spółka – jako płatnik – jest również zobowiązana do odprowadzenia zaliczek na PIT w związku z wynagrodzeniem wypłacanym swoim pracownikom czy osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka pełni również rolę płatnika PIT przy wypłacie dywidendy wspólnikom.

Koszty podatkowe spółki z o.o.

Spółka może ponoszone wydatki zaliczać do kosztów uzyskania przychodów – a tym samym pomniejszać podstawę opodatkowania – pod warunkiem, że wydatki te zostały przez nią poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła (chyba, że dany wydatek został wprost ujęty w katalogu wydatków niestanowiących koszty uzyskania przychodów).

Tym samym spółka z o.o. może rozpoznawać koszty uzyskania przychodów m.in. w postaci wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, kosztów najmu biura czy wydatków na reklamę. Na marginesie należy natomiast zaznaczyć, że dywidenda wypłacona wspólnikom spółki nie stanowi dla niej kosztu podatkowego.

W tym miejscu należy również wspomnieć o przepisach Polskiego Ładu dotyczących tzw. ukrytej dywidendy, które mają wejść w życie w 2023 r. Celem tych przepisów jest ograniczenie sytuacji, w których zysk spółki z o.o. jest w całości transferowany do wspólnika – w drodze innej niż dywidenda – np. poprzez fakturowanie spółki przez jej wspólników, w rezultacie czego spółka z o.o. nie płaci CIT. 

VAT

Spółka z o.o. jest podatnikiem VAT. Spółka może być czynnym podatnikiem VAT tj. podmiotem, który wykonuje czynności opodatkowane tym podatkiem bądź podatnikiem VAT biernym tj. podmiotem, który korzysta ze zwolnienia z VAT.

PCC

Spółka z o.o. jest również podatnikiem PCC (jednak nie zawsze płatnikiem). Podatkowi temu podlegają m.in. umowa spółki oraz jej zmiany. W spółce z o.o. za zmianę umowy spółki uważa się np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz dopłaty. Zmiana umowy spółki, podobnie jak zawarcie umowy, podlega 0,5% PCC.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!