Przekształcasz się w spółkę z o.o.? Zobacz ile podatku zapłacisz

Przedsiębiorcy rozwijający jednoosobową działalność gospodarczą prędzej czy później mogą stanąć przed dylematem: czy założyć spółkę z o.o.? Wielu podatników zdecydowało się na ten krok w związku z tzw. Polskim Ładem. O zaletach i wadach spółki z o.o. mówiliśmy już trochę we wcześniejszych wpisach.

Przekształcenie w spółkę wiąże się z koniecznością poniesienia szeregu wydatków, m.in. kosztów notarialnych, opłat sądowych, wynagrodzenia doradców i księgowych itp. Należy także rozważyć ewentualne podatki do zapłaty w związku z przekształceniem.

Dziś skupimy się przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. i ewentualnym obowiązku do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Na wstępie należy zaznaczyć, że opodatkowaniu PCC podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o PCC, w tym m.in. umowa spółki.

Przekształcenie podlega opodatkowaniu PCC stawką 0,5%, jako że w tym wypadku dochodzi do zawarcia umowy spółki z o.o. Podstawą opodatkowania będzie wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. Przypomnijmy, że minimalna wysokość kapitału zakładowego takiej spółki wynosi 5 tys. zł.

Co istotne, kwota przeznaczona na kapitał zapasowy spółki z o.o. nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Przykład:

Przedsiębiorca planuje przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o. Kapitał zakładowy spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia wynosić będzie 100 tys. zł, natomiast łączna wartość majątku przekształcanej firmy wynosi 200 tys. zł. Nadwyżka majątku firmy ponad kapitał zakładowy zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

W związku z przekształceniem spółka z o.o. zobowiązana będzie odprowadzić PCC w wysokości 500 zł (0,5% PCC ze 100 tys. zł). Pozostała kwota przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Oczywiście, im wyższy kapitał zakładowy, tym więcej podatku do zapłaty.

Kto zapłaci podatek?

Podkreślenia wymaga również fakt, że w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. podatnikiem PCC będzie sama spółka, a nie przedsiębiorca. Z kolei płatnikiem tego podatku będzie notariusz, na którym ciążyć będzie obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!