Przekształcenie w spółkę z o.o. a podatki dochodowe? Sprawdź to!

W kolejnym wpisie z serii dotyczącej przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. skupimy się bardziej szczegółowo na konsekwencjach w podatku dochodowym.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową (z o.o. lub akcyjną). Tym samym z dniem przekształcenia staje się on wspólnikiem spółki przekształconej.

Czy w związku z tym przedsiębiorca uzyskuje przychód do opodatkowania? Czy może spółka powstała z przekształcenia powinna być opodatkowana?

W obu przypadkach odpowiedź brzmi: nie. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. jest zarówno neutralne na gruncie podatku PIT, jak i na gruncie podatku CIT.

Należy bowiem zaznaczyć, że istotą przekształcenia jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Tym samym majątek przedsiębiorcy staje się majątkiem jednoosobowej spółki z o.o., bez obowiązku wnoszenia majątku przedsiębiorstwa aportem do spółki.

Inaczej sytuacja mogłaby się kształtować na gruncie podatków dochodowych, gdyby przedsiębiorca zdecydował się – zamiast na przekształcenie – na powolne wygaszanie prowadzonej działalności poprzez „przekazywanie” spółce z o.o. składników majątku należących do jego przedsiębiorstwa (np. poprzez wnoszenie wkładów do spółki).

Jeżeli bowiem przedmiotem takiego wkładu byłby aktywa należące do przedsiębiorstwa, to czynność taka podlegałaby 19% PIT po stronie wspólnika. Podatek byłby liczony of dochodu, czyli w uproszczeniu od wartości rynkowej składnika majątku pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów.

W przypadku natomiast aportu całego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, czynność nie powinna podlegać opodatkowaniu, pod warunkiem istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo, spółka musi przyjąć dla celów podatkowych wartość składników majątku wynikającą z ksiąg podatkowych wnoszącego wkład – warunek ten obowiązuje począwszy od tego roku.

W związku z powyższym, podejmując decyzję o wniesieniu aportem przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), kluczowe może okazać się wsparcie doradcy podatkowego.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!