Chcesz spółkę wprowadzić na giełdę albo rozważasz wejście inwestora – przygotuj się przed i zrób audyt podatkowy!

Wiele firm – szczególnie tych, które przeżywają dynamiczny rozwój – rozważa wprowadzenie spółki na giełdę albo wejście inwestora. Zazwyczaj – jak wynika z naszych obserwacji – szybki rozwój sprawia, że zarząd skupia się na biznesie, zespole czy promocji. Takie kwestie jak ład podatkowy, prawny, czy finansowy – to dla nich temat poboczny. Wiemy – temat nudny, nudny… i jeszcze raz nudny – ale kluczowy. Dlaczego? Brak zagospodarowania ww. tematów może spowolnić rozwój, piętrzyć problemy, a na due diligence może być świetnym punktem do negocjacji ceny (a dokładniej jej obniżki), o kontrolach podatkowych, sankcjach karnych i podatkowych nie wspomnę… 

Od czego zatem zacząć?  Zacznij od początku – uporządkuj procesy, co będzie skutkować następującymi korzyściami:

 1. Przejrzysta struktura, jasny podział obowiązków, klarowna odpowiedzialność za poszczególne sfery;
 2. Eliminacja ryzyk podatkowych, prawnych, finansowych – będących podstawą do „zbijania ceny;
 3. Poprawienie efektywności finansowej (w  tym podatkowej) spółki.

Jak to zrobić? Jaki jest step-plan? 

Możemy podpowiedzieć – w końcu znamy temat i stereotypowo mówiąc, lubimy „papierki”:

 1. Zrób audyt podatkowy – uświadomi Ci to, czy są ryzyka w spółce, którymi można zarządzić/zabezpieczyć je. Audyt czyli co – zbadanie rozliczeń na próbie dokumentów np. za ostatni rok podatkowy, podsumowanie ryzy na poziomie: niskie, średnie, wysokie, oszacowanie kwotowe.
 2. Uporządkuj procesy, aby wyeliminować ryzyka np.:
  1. Zabezpiecz się wnioskami o interpretacje, w wypadku wątpliwości;
  2. Ustal obieg dokumentów i osoby odpowiedzialne;
  3. Wprowadź regulaminy, w sferach gdzie jest to kluczowe;
 3. Wypracuj spójne wzory dokumentów z perspektywy prawnej, finansowej i podatkowej do nawiązywanych relacji biznesowych – ułatwi to zgodność biznesu z rozliczeniami podatkowymi.
 4. Jeśli potrzebne – na bieżąco korzystaj ze wsparcia podatkowego i prawnego, skorzystaj z współpracy w charakterze hotline – pozwoli to na kontrolę nad tą sferą.

I klasyk na koniec:

– Czy księgowość, którą mam nie wystarczy?

– Niestety nie… Księgowość rozlicza spółkę, ale nie doradza podatkowo, nie przygotowuje strategii finansowej i podatkowej spółki. Potrzebujesz innego wsparcia.

Jeśli interesuje Cię ten temat, skontaktuj się z nami – mamy takich procesów wiele za sobą.