Nadchodzi kwiecień, czas rozliczyć sprzedaż akcji z programu motywacyjnego!

Kwiecień to już tradycyjnie czas składania zeznań podatkowych za poprzedni rok. Podatnicy, którzy w 2021 r. sprzedali akcje uzyskane w ramach programu motywacyjnego, również muszą się rozliczyć z fiskusem.

Programy motywacyjne oparte na akcjach zyskują w Polsce coraz większą popularność. Dzieje się tak m.in. za sprawą obecności na polskim rynku firm zachodnich, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, gdzie programy akcyjne są bardziej powszechne. W Polsce z uwagi na przepisy podatkowe, programy motywacyjne są najczęściej kierowane do pracowników lub zleceniobiorców polskiej spółki albo do kadry menadżerskiej. Programy polegają na możliwości nabycia lub otrzymania akcji polskiej albo zagranicznej spółki z grupy. Posiadanie akcji spółki może wiązać się z prawem do otrzymywania dywidendy, czyli udziału w zyskach grupy w kolejnych latach. Akcje można także sprzedać po jakimś czasie, np. gdy wartość spółki zacznie rosnąć.

Celem takich programów jest podniesienie wydajności i zatrzymanie pracowników w firmie na kolejne lata. Programy motywacyjne cieszą się popularnością wśród spółek giełdowych, w szczególności z sektora nowych technologii, które rozwijają się w szybkim tempie, a ich model działania często jest oparty na kreatywności kluczowych osób. W ostatnim czasie wdrożenie programów motywacyjnych ogłaszało np. kilka spółek z branży Gamedev.

Programy motywacyjne a podatki

Samo otrzymanie lub nabycie akcji na preferencyjnych warunkach nie będzie opodatkowane, o ile program motywacyjny spełnia warunki formalne wynikające z przepisów podatkowych (m.in. odpowiednia uchwała o utworzeniu systemu wynagradzania). Spełnienie wszystkich warunków spowoduje, że opodatkowane będzie dopiero odpłatne zbycie akcji. 

Dochodem do opodatkowania ze sprzedaży akcji będzie różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Jest to tzw. dochód z zysków kapitałowych podlegający opodatkowaniu stawką 19% PIT.

Dlatego przypominamy: jeżeli w 2021 r. sprzedałeś akcje nabyte w ramach programu motywacyjnego, powinieneś rozliczyć dochód do 2 maja 2022 r. w deklaracji PIT-38.

Dochód ze sprzedaży akcji wlicza się także do podstawy opodatkowania tzw. daniną solidarnościową (dodatkowe opodatkowanie 4% od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł). 

W praktyce rozliczenie się z akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego może sprawiać trudności, zwłaszcza jeśli w trakcie roku doszło do kilku transakcji.

Zwracamy też uwagę, że w stosunku do akcji spółek zagranicznych mogą mieć zastosowanie szczególne przepisy podatkowe lub sprawozdawcze z innych państw.

Jeżeli nie masz pewności, czy akcje które otrzymałeś mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla programu motywacyjnego, bądź potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zeznania rocznego PIT-38, zapraszamy do kontaktu. 

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!