Prowadzisz działalność – sprawdź czy zyskasz od 01/07/2022 na zmianach Polskiego Ładu 2.0

Od dzisiaj obowiązują znowelizowane przepisy Polskiego Ładu. Co się zatem zmieni w zakresie opodatkowania i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

  1. Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Obniżona zostanie stawka PIT, którą stosuje się do podstawy opodatkowania do pierwszego progu podatkowego tj. 120 tys. zł. Obecnie wynosi ona 17%, po zmianach wyniesie 12%. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową (a także m.in. osób zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę zlecenie). Wraz z obniżką stawki do 12% zostaje zlikwidowana tzw. ulga dla klasy średniej.

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tys. zł. Tym samym obniżeniu ulegnie wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy co rocznie wyniesie obniżkę z 5,1 tys. zł do 3,6 tys. zł.

Nowa skala podatkowa będzie miała zastosowanie do rozliczenia dochodów za cały 2022 r.

  1. Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 8,7 tys. zł rocznie (co może im pozwolić oszczędzić ok. 1,5 tys. zł w ciągu roku).

Natomiast podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą uprawnieni do pomniejszenia przychodów o 50% zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tu oszczędności będą mniejsze, w zależności od rodzaju i wysokości przychodów, w portfelu przedsiębiorców może zostać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali roku.

  1. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy albo ryczałt, będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne (tzn. skalę podatkową) w zeznaniu rocznym składanym za rok 2022. Zmiana ta nie będzie dotyczy lat następnych.

Dodatkowo, podatnicy opodatkowani ryczałtem będą też mogli przejść na skalę podatkową w odniesieniu do dochodów osiąganych z działalności gospodarczej od 1 lipca 2022 r. W tym celu muszą złożyć stosowne oświadczenie do 22 sierpnia 2022 r. Oświadczenie to będzie dotyczyć również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania.

Zmiana na ryczałt albo podatek liniowy nie będzie możliwa.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!