Przekształcasz się w spółkę z o.o.? Sprawdź w jakim stopniu spółka będzie odpowiedzialna za Twoje zaległości podatkowe!

W niniejszym artykule chcielibyśmy się skupić na odpowiedzialność za zaległości podatkowe w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową sp. z o.o. nie następuje pełna sukcesja podatkowa, bowiem nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Jednoosobowa spółka z o.o. wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Natomiast w zakresie obowiązków jednoosobowa spółka z o.o. powstała z przekształcenia odpowiada solidarnie z byłym indywidualnym przedsiębiorcą, a jej odpowiedzialność ma charakter subsydiarny, akcesoryjny i opiera się na decyzji organu podatkowego o odpowiedzialności osoby trzeciej.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że po wydaniu decyzji (dotyczącej okresów, w których przedsiębiorca działał w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), były przedsiębiorca ponosić będzie odpowiedzialność w pierwszej kolejności, natomiast w przypadku, gdy roszczenie nie będzie wobec niego wykonalne (tj. działania zmierzające do pozyskania długu podatkowego od samego podatnika – zobowiązanego okażą się bezskuteczne), organ podatkowy będzie dochodzić odpowiedzialności od spółki z o.o.

Tym samym organ podatkowy w pierwszej kolejności powinien dochodzić odpowiedzialności od osoby fizycznej, która nie jest już przedsiębiorcą, a która z dniem przekształcenia stałą się wspólnikiem spółki przekształconej.

Podsumowując – jednoosobowa spółka z o.o. powstała z przekształcenia będzie odpowiadała za zobowiązania przekształcanego przedsiębiorcy jak osoba trzecia. Takie przeniesienie odpowiedzialności z podmiotu zobowiązanego na podmiot trzeci jest bowiem uzasadnione interesem fiskalnym państwa i możliwością skuteczniejszego egzekwowania należności. Jednakże pamiętać należy, że spółka nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności przed doręczeniem jej decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!