Strategia zarządzania ryzykiem podatkowym w spółce – konieczność czy opcja nice to have?

Prowadzenie biznesu w Polsce, w ciągle zmieniającym się środowisku podatkowym, stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Szczególnie obecnie, po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu.

Należy podkreślić, iż ryzyka podatkowe to nie tylko konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale w przypadku spółek – także odpowiedzialność karna i karno-skarbowa ponoszona przez osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze spółki, w szczególności finansowe, m.in. członków zarządu, dyrektora finansowego czy główną księgową.

Z roku na rok, wysokość kar wzrasta, podobnie jak ilość obowiązków materialnoprawnych i wymogów compliance.

Obecnie kary finansowe pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej mogą sięgać nawet 29 mln zł.

Warto również zaznaczyć, że najbardziej dotkliwe następstwa będą miały ryzyka, o których istnieniu przedsiębiorca nie zdaje sobie nawet sprawy. Dlatego też wczesna identyfikacja ryzyk podatkowych to najlepsza droga do zminimalizowania zagrożeń podatkowych.

I. Jakie są najczęstsze ryzyka podatkowe identyfikowane w spółkach?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze ryzyka podatkowe jakie występują w spółkach to ryzyka związane z:

 1. rozliczeniem spółki z jej wspólnikami i członkami zarządu – ceny transferowe; brak zgromadzonej dokumentacji potwierdzających wykonanie usług niematerialnych itp.;
 2. brakiem dokumentacji cen transferowych, przy przekroczonych progach kwotowych na transakcjach z podmiotami powiązanymi; brak weryfikacji zagranicznych kontrahentów;
 3. błędnym rozliczaniem podatku u źródła (WHT) i transakcji międzynarodowych w zakresie CIT i VAT; brak poprawnej alokacji w źródłach w CIT zysków operacyjnych i zysków kapitałowych;
 4. brakiem wywiązywania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych;
 5. niepoprawnym przeprowadzeniu procesów reorganizacyjnych tj. podziałów, połączeń, wymiany udziałów, aportów;
 6. uchybieniami w poprawnej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych np. transakcji.

Przykłady można mnożyć, w świetle ciągłych zmian przepisów nie jest to trudne. Trudno też wymagać, żeby działy księgowe, które nie są wyłącznie skupione na doradztwie podatkowym, ale również finansowym nie były przeciążone….

II. Jak więc skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym i czy to opcja konieczne czy nice to have?

W zarządzaniu ryzykiem podatkowym pomoże:

 1. Audyt podatkowy, na podstawie którego można zidentyfikować ryzyka w spółce i wypracować strategię zarządzenia nimi.
 2. Implementacja procedur podatkowych uwzględniających specyfikę danego przedsiębiorstwa m.in. procedura należytej staranności WHT, MDR, VAT i cenach transferowych, procedury karno-skarbowe czy strategia podatkowa.
 3. Przygotowanie stosownych korekt podatkowych, dokumentacji cen transferowych itp.
 4. Uzyskanie wiążących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 5. Szkolenia działów księgowych oraz osób zajmujących się sprawami gospodarczymi spółki.

III. Jakie są korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem podatkowym?

Przede wszystkim:

 1. Świadomość ryzyk i ograniczenie ich materializacji w ramach kontroli podatkowych.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu poprzez poprawę ładu podatkowego przedsiębiorstwa.
 3. Wdrożenie procesów i procedur ograniczających uchybienia przepisom prawa podatkowego i ułatwiających pracę.
 4. Lepsza kondycja podatkowa spółki w wypadku planowanej sprzedaży udziałów/akcji czy też wejścia inwestora.

Jeżeli chciałbyś się zabezpieczyć przed ewentualnymi ryzykami podatkowymi – zapraszamy do kontaktu!