Odc. 6.: Czy złagodzony „Estoński CIT” stanie się remedium na coraz większe obciążenia podatkowe?

Odc. 6.: Czy złagodzony „Estoński CIT” stanie się remedium na coraz większe obciążenia podatkowe?

System „Estońskiego CIT”, który wszedł w życie w 2021 r. okazał się w praktyce nie do wdrożenia. Naszpikowane warunkami regulacje nie spotkały się z entuzjazmem podatników, którzy odbijali się od bariery wymogów, wyłączeń i limitów ustalonych przez ustawodawcę.

Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

W ramach „Polskiego Ładu”, planuje się wprowadzenie tzw. Grupy VAT – czym ona jest? Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT oraz reprezentowana przez przedstawiciela Grupy VAT w zakresie obowiązków VAT-owskich. Jakie korzyści płyną z zawiązania Grupy VAT?