Odc. 6.: Czy złagodzony „Estoński CIT” stanie się remedium na coraz większe obciążenia podatkowe?

Odc. 6.: Czy złagodzony „Estoński CIT” stanie się remedium na coraz większe obciążenia podatkowe?

System „Estońskiego CIT”, który wszedł w życie w 2021 r. okazał się w praktyce nie do wdrożenia. Naszpikowane warunkami regulacje nie spotkały się z entuzjazmem podatników, którzy odbijali się od bariery wymogów, wyłączeń i limitów ustalonych przez ustawodawcę.

Odc. 5.: Uwaga na neutralność podatkową restrukturyzacji od 2022!

Odc. 5.: Uwaga na neutralność podatkową restrukturyzacji od 2022!

Projekt „Polskiego Ładu” wprowadza szereg zmian dotyczących opodatkowania restrukturyzacji, które mają na celu uszczelnienie systemu i ograniczenie jeszcze bardziej neutralności podatkowej takich procesów. Kto najbardziej może ucierpieć? Grupy kapitałowe, które już mają za sobą połączenia, podziały, wymiany udziałów czy aporty przedsiębiorstw.

Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

W ramach „Polskiego Ładu”, planuje się wprowadzenie tzw. Grupy VAT – czym ona jest? Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT oraz reprezentowana przez przedstawiciela Grupy VAT w zakresie obowiązków VAT-owskich. Jakie korzyści płyną z zawiązania Grupy VAT?

Odc. 3.: Czy to koniec wykupu aut po leasingu?

Odc. 3.: Czy to koniec wykupu aut po leasingu?

W ostatnim odcinku serii omówiony został problem dodatkowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządu z powołania i prokurentów. Dzisiaj zajmiemy się inną zmianą – „Polski Ład” wprowadza ograniczenia we wliczaniu w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę na rzecz wspólników / podmiotów powiązanych.

Odc. 2.: Fakturowanie spółek przez wspólników pod lupą organów podatkowych

Odc. 2.: Fakturowanie spółek przez wspólników pod lupą organów podatkowych

W dzisiejszy wpisie zajmiemy się bardzo ważną zmianą – „Polski Ład” wprowadza ograniczenia we wliczaniu w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę na rzecz wspólników / podmiotów powiązanych. Planowane regulacje mają ograniczyć problem z tzw. „ukrytymi dywidendami”, czyli sytuacjami, w których np. wspólnik, zamiast uzyskać dywidendę i opodatkować ją 19% PIT, fakturuje spółkę.