Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

W ramach „Polskiego Ładu”, planuje się wprowadzenie tzw. Grupy VAT – czym ona jest? Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT oraz reprezentowana przez przedstawiciela Grupy VAT w zakresie obowiązków VAT-owskich. Jakie korzyści płyną z zawiązania Grupy VAT?