Więcej osób skorzysta z ulgi mieszkaniowej! Korzystna interpretacja MF

Dobre wieści dla osób, które sprzedały mieszkanie w ciągu 5 lat od zakupu i spłaciły kredyt zaciągnięty na tę nieruchomość. Będą one mogły skorzystać z ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z PIT! Minister Finansów właśnie wydał ogólną interpretację podatkową, która jest korzystna dla podatników.

O co chodzi w uldze mieszkaniowej?

Jeśli kupiłeś nieruchomość, a następnie sprzedasz ją przed upływem 5 lat, to zasadniczo powinieneś opodatkować dochód 19%-podatkiem. Ulga umożliwi natomiast zwolnienie z tego podatku, o ile uzyskane środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu kolejnych 3 lat od zbycia. Dla przykładu załóżmy, że podatnik w 2019 r. kupił mieszkanie na kredyt za łączną kwotę 400 tys. zł. W 2022 r. sprzeda je za 500 tys. zł. W uproszczeniu dochód wyniesie 100 tys. zł, a podatek do zapłaty wyniesie 19 tys. zł. Dzięki uldze można nie płacić podatku, ale pod warunkiem, że przeznaczy środki na własne cele mieszkaniowe do końca 2025 r.

W praktyce, przez lata powstało wiele wątpliwości co do tego jak rozumieć pojęcie „własne cele mieszkaniowe”. Podatnicy i urzędy odmiennie interpretowali to pojęcie. Sprawy trafiały do sądów, postępowania trwały, a przepisy co jakiś czas modyfikowano i uzupełniano.

Spory dotyczyły m.in. sytuacji, w której podatnik zakupił dla siebie mieszkanie na kredyt, a następnie po kilku latach sprzedał je i z uzyskanych środków spłacił kredyt. Nieruchomość została zbyta, a wiec podatnik nie będzie w niej już mieszkał. Powstaje zatem pytanie czy spłata kredytu będzie wydatkiem na cele mieszkaniowe.

Jak Minister rozstrzygnął tę kwestię?

Minister Finansów potwierdził, że spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe i można zastosować zwolnienie. Dotyczy to także równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości.

To bardzo korzystna interpretacja. Warto dodać, że dotyczy ona stanu prawnego przed 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PIT dodany już został przepis, który wyraźnie przewiduje możliwość skorzystania z ulgi w podobnych sytuacjach.

Ulga mieszkaniowa wciąż jest skomplikowana

Warto zauważyć, że to już kolejna w ostatnich miesiącach interpretacja ogólna Ministra w tym temacie, co pokazuje ile wątpliwości budzą przepisy o uldze mieszkaniowej. W październiku 2021 r. Minister Finansów potwierdził, że wydatkiem na własne cele mieszkaniowe może być także m.in. zakup i montaż mebli w zabudowie, kuchenki (w zabudowie lub wolnostojącej) czy oświetlenia. A pytań podatników związanych z możliwością zastosowania zwolnienia jest zdecydowanie więcej.

Zobacz interpretacje ogólne z dnia 13 października 2021 r. (Nr DD2.8202.5.2020) i z dnia 13 października 2021 r. (Nr DD2.8202.4.2020).

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!