Wyzwania podatkowe dla polskiego gamedevu

Ostatnie lata to okres ogromnego rozwoju polskich podmiotów zajmujących się tworzeniem, wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. Kolejne spółki z branży gamedev debiutują na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie albo utrzymują wysoką dynamikę wzrostu i planują wejście na giełdę w najbliższym czasie. O tym jak wielu przedsiębiorców skupia branża można było się przekonać podczas ostatniej konferencji Digital Dragons 2022, która odbyła się 15-16 maja w Krakowie. W wydarzeniu brało udział ponad 2 tysiące osób – przedstawicieli kilkuset podmiotów, odbyło się ponad 120 prelekcji, które spotkały się z gorącym przyjęciem uczestników.

Skala branży gamedev

Z opracowania “The Game Industry of Poland – Report 2021”, wynika, że w Polsce działa ok. 500 podmiotów z branży gier wideo zatrudniających ponad 12 tys. osób. Polski rynek gamedev w 2020 r. generował przychody o wartości ok. miliarda euro, a spółki wydawały ok. 600 nowych gier rocznie. Zdecydowana większość przychodów pochodzi ze sprzedaży gier za granicą za pośrednictwem przeróżnych platform. Liczby te już są imponujące, a szacuje się, że z każdym rokiem będą rosły. Są podmioty, które w ostatnich miesiącach zanotowały wzrost zatrudnienia o kilkadziesiąt procent i rekrutują kolejnych specjalistów z branży.

Wyzwania prawne, podatkowe i finansowe dla rozwijających się spółek z sektora gamedev

Tak dynamiczny wzrost sektora gamedev niesie za sobą konieczność dostosowania się dotychczasowej struktury organizacyjnej do nowej skali prowadzenia biznesu, w szczególności: wyboru formy prowadzenia działalności i opodatkowania, ułożenia struktury właścicielskiej, uregulowania kwestii praw autorskich, wprowadzenia wewnętrznych procedur księgowych i podatkowych. Dodatkowo, w związku z obecnym poziomem dynamiki regulacji prawnych i podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, kwestii do rozważenia przez przedsiębiorców jest coraz więcej.

Kluczowymi obowiązkami podatkowymi do zarządzenia są:

  • rozliczenia udziałowców ze spółką, sposoby dystrybucji zysków spółki, rozliczenia miedzy spółkami w grupie – ceny transferowe, opodatkowanie relacji B2B, od 2023 przepisy o ukrytej dywidendzie;
  • wprowadzenie podatkowo efektywnych form zatrudniania i współpracy z deweloperami, grafikami i testerami – programy akcyjne, 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców, IP BOX;
  • zadbanie o odpowiednie opodatkowanie przychodów z zagranicznych platform – podatek u źródła;
  • skorzystanie z ulg podatkowych dla innowacyjnych podmiotów – ulga B+R, ulga na innowacyjnego pracownika, IP BOX;
  • wprowadzenie procedur należytej staranności w rozliczeniach podatkowych;
  • dla podmiotów z przychodami ponad 50 mln euro – wprowadzenie i raportowanie strategii podatkowej.

Dodatkowo warto pamiętać, że przed wejściem inwestora albo wejścia na giełdę dobrze jest dokonać due diligence spółki, w celu weryfikacji wymogów complaine – gdyż ewentualne obszary wrażliwe mogą stać się punktem wyjścia do negocjacji wartości spółki.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!